NARL 517 [ MX ] 3D

> 用途專業
> 無創減少局部脂肪(臀腿脂肪團,皮下脂肪和內臟脂肪)

...詳細

TANITA ViScan

> 精確準度
> 便於攜帶
> 方便
> 簡單易用

...詳細

NARL 517 [ CL ] 3D

> 纖體(身體及面部)
> 改善線條及塑身
> 臀腿脂肪團,橙皮脂肪

...詳細

橙皮脂肪分析儀器

>日本嶄新專利科技
> 準確仔細量度分析橙皮脂肪
> 快捷(五分鐘內有詳細報告)
> 安全可靠>
www.cellucheckplus.com


...詳細